Jos de Jong

In 2005 begon Jos zijn studieloopbaan op het MBO Bouwkunde Sneek, waarna hij op het HBO te Groningen de selectieve specialisatie ‘Architectuur’ heeft gevolgd. In 2015 studeerde Jos met zijn project ‘Texel Metabolized: Land art een katalysator voor diversiteit’ af aan de TU te Eindhoven. Jos heeft tijdens zijn loopbaan aan meerdere complexe utiliteitsopgaven gewerkt en ziet de afwisseling met particuliere opdrachten als een extra uitdaging. Hij wil zich binnen deze projecten verder verdiepen in het duurzame aspect van architectuur.

Het sculpturale aspect binnen de architectuur is wat hem intrigeert, waarin hij zoekt naar de juiste balans tussen vorm, verhouding en daglicht. Deze aspecten samen zorgen voor een inspirerende ruimtelijke beleving voor de gebruiker en de maatschappelijke context. Zijn eigentijdse, monolithische benadering gaat uit van de eerlijkheid van het gebouw en zijn materialisatie, waarbij bewuste ingrepen zorgen voor een spannend spel van licht en zicht.

Door zijn voorliefde voor natuur heeft Jos zich verdiept in duurzaamheid en diversiteit van onze leefomgeving. Zijn overtuiging is dan ook dat wij als mens, maar ook als architect nog veel kunnen leren van slimmigheden uit de natuur. Deze overtuiging past hij dan ook graag toe in zijn ontwerpen om, naast een minimale ecologische footprint, vooral te zorgen voor een hoger leefcomfort met lagere energielasten.