Roy Huitenga

Roy volgt de opleiding Built Environment aan het NHL Stenden in Leeuwarden. Voor een periode van 20 weken zal hij zijn steentje bijdragen aan team JOUS als stagiair. Roy heeft gekozen voor de richting bouwkunde, waarin hij in september begonnen is aan het vierde leerjaar.

Vanaf jongs af aan is Roy al bezig met het bedenken van creatieve oplossingen. Hij vindt het belangrijk om na te denken over de toekomst aan de hand van duurzaamheidsprincipes. Roy haalt voldoening uit het ontdekken van nieuwe mogelijkheden waardoor zijn kennis en dat van zijn collega’s verbreed kan worden.

Bij zijn voorgaande stage op de werkvoorbereiding heeft hij enige praktijkervaring en bouwkundige kennis opgedaan. Om kennis te maken met de architectentak binnen de bouw heeft hij ervoor gekozen om mee te draaien bij een architectenbureau.