JOUS_verbouw kantoor CBO Meilan 1
JOUS_verbouw kantoor CBO Meilan 2
JOUS_verbouw kantoor CBO Meilan 3
JOUS_verbouw kantoor CBO Meilan 4

VERBOUW EN UITBREIDING BESTUURSKANTOOR

opdrachtgever CBO Meilân i.s.m. Lindhorst Huisvestingsadviseurs
realisatie in uitvoering
programma kantoor-en vergaderruimten en lesplein op dak
oppervlakte 160 m2 BVO

Het huidige bestuurskantoor van CBO Meilân zal worden verbouwd en uitgebreid met extra werkplekken en vergaderruimten. Het kantoor onderscheidt zich in zijn functie ten opzichte van de basisschool, wat tot uiting is gebracht in een prominentere hoofdentree, de materialisering van de gevels en de verduurzaming van de bestaande gebouwschil. Hiermee wordt de wens, om de identiteit van CBO Meilan en basisschool ‘It Haskerfjild’ te versterken, vervuld. Als gevolg van de uitbreiding, moet ‘It Haskerfjild’ pleinruimte inleveren. Omdat er rondom de school weinig ruimte is om ook het schoolplein te vergroten, is ervoor gekozen om het plein op het dak van de uitbreiding te realiseren, welke toegankelijk is via een brede tribunetrap.

De nieuwe tribunetrap is uitermate geschikt voor presentaties en vieringen in de buitenlucht. Door het dak te voorzien van een ‘groene inrichting’ krijgt het dakplein een educatieve functie. Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten les krijgen en onderzoekend en ontdekkend leren. De kinderen kunnen hier actief aan de slag met planten, dieren, voeding, natuur en de groene leefomgeving. Tevens wordt er met het groene lesplein een verbinding gelegd met het groene karakter aan de voorzijde, waarin de bestaande, karakteristieke boom op het speelplein een centrale plek in neemt.