BRANDWEERKAZERNE BAFLO

opdrachtgever Veiligheidsregio Groningen
realisatie in voorbereiding
programma 2 stallingsplaatsen, kleed- en kantoorruimten
oppervlakte 700 m2 BVO

Via een architectenselectie hebben wij opdracht gekregen van de Veiligheidsregio Groningen, het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne te Baflo te verzorgen. Het aardbevingsbestendige ontwerp voor de nieuwe kazerne biedt ruimte aan twee brandweerauto’s en ondersteunende kleed- en kantoorruimten. De situatie en het gebouw is tweezijdig georiënteerd. Aan de doorgaande weg van Winsum richting Uithuizen, ligt de uitrit van de brandweerauto en het parkeren van het dagelijks personeel.

Het hoofdvolume bestaat uit twee heldere, functionele bouwdelen met lessenaarskap voor stalling en kantoor en staan haaks op elkaar gesitueerd. Deze haakvorming plattegrond met in de oksel de hoofdentree, vormt zowel in positionering als volume een functionele geluidbuffer bij het uitrukken van de brandweerauto naar de N363. De lessenaarskappen met een lage gootlijn aan de dorpszijde, sluit goed aan bij de bestaande bebouwing van het dorp. De gekozen materialen verwijzen naar de belevingswereld van de brandweer en sluiten goed aan bij de bestaande bebouwing en het omringende landschap.