NIEUWBOUW ZUYDERZEE LYCEUM LEMMER

opdrachtgever VariO Onderwijsgroep
realisatie architectenselectie i.s.m. WTAA Sneek
programma voortgezet onderwijs
oppervlakte 3100 m2 BVO

Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naast het Zuyderzee Lyceum krijgt ook Caleido ISK een plek in de nieuwbouw. Het is een ontmoetingsschool waarin kleinschaligheid en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat.

De didactische visie van de school is een leven lang leren. Daarin is de school niet primair een plek voor kennisoverdracht maar de plek waar het brein gestimuleerd wordt zelf op zoek te gaan naar de passende kennis. Elke leerling is uniek en elk individu heeft zijn eigen stip aan de horizon. De school zorgt dat de leerling zijn eigen stip aan de horizon weet te bepalen en zich hierop weet voor te bereiden, door zelf de kennis te vergaren.

Wij gaan verder dan alleen het ontwerpen van een functioneel gebouw. Ons doel is het ontwerpen van een gebouw met betekenis. Deze betekenis, maakt dat de gebruiker zich er thuis voelt en het ruimtelijk ontwerp de onderwijsvisie versterkt of stimuleert.

Ons conceptueel denken helpt daarbij. Wij hebben het gebouw verankerd met de plek, door een functionele as dwars door het gebouw te leggen. Deze as fungeert als verbindend element tussen de hoofdentree, de centrale ontmoetingsruimte, het buitenterras en de sportvelden die achter de nieuwe school liggen. De as zorgt voor een toegankelijke uitstraling van de school en eveneens voor twee afzonderlijke verblijfsplekken; rumoer aan de straatzijde en rust aan de waterzijde. Zo ontstaan twee schoolpleinen welke aansluiten bij de individuele voorkeuren van de leerling.

De zicht- en functionele as die door het gebouw loopt verbind buiten met het centrale hart in het gebouw. Deze open ruimte zorgt voor een overzichtelijke school, waarin bewegen, leren en ontdekken worden gestimuleerd. Zo zijn al de afzonderlijke clusters in één oogopslag zichtbaar en toegankelijk. Aan deze centrale hal achter de tribunetrap bevinden zich de rustig gelegen leerpleinen. Na instructielessen kunnen leerlingen zich terugtrekken op deze kleinschalige leerpleinen. Een veilige omgeving binnen vertrouwd toezien van de docent of mentor. De grote verscheidenheid aan plekken staan centraal in de conceptvorming zodat iedere leerling zich prettig kan voelen en daarmee zijn eigen leerprestaties weet te verhogen.

Een plan dat aansluit bij de vele individuele karakters van de leerling, waarin iedereen gelijke kansen verdient. Ons gebouw helpt daarbij.