ONTVANGSTRUIMTE PENNINGAMOLEN

opdrachtgever Stichting Penninga’s Molen
realisatie in uitvoering
programma ontvangstruimte
oppervlakte 77 m2 BVO

Penningamolen heeft een lange geschiedenis welke zijn oorsprong, niet in Joure maar, in Westzaan kent. In 1900 komt de dan al 200 jaar oude molen naar Joure, dat noem je nog eens circulair! Maar na de economische crisis van de jaren 30 komt er zwaar weer aan voor de molen. Doordat hij in deze periode stil is komen te staan raakt hij steeds verder in verval. Met dank aan de gemeente en molencommissie komt er in de jaren 70 een reddingsplan en wordt de molen gerestaureerd. Ook vandaag de dag vraagt de molen het nodige onderhoud, hiervoor zijn bezoekers en donateurs de belangrijkste vorm van inkomsten.

Waar de molen in het verleden hoofdzakelijk functie deed als korenmolen heeft hij vandaag de dag ook een grote educatieve functie. Een functie welke niet ín de molen maar elders gehuisvest dient te worden. Zo is er grote behoefte aan toiletvoorzieningen, archiefruimte, een winkeltje waar het meel verkocht kan worden maar ook een educatieve ruimte waar bijvoorbeeld schoolkinderen uitleg kunnen krijgen over de historie en de werking van de molen en het vak van molenaar.

De route naar de molen kent een duidelijke looplijn en is bepalend voor de beleving van de molen. Bezoekers lopen om de molen heen en komen daarmee helemaal in de sfeer van de molen, alvorens de toegang van de molen en het bijgebouw te bereiken. Deze route is leidend voor de totstandkoming van het plan voor het bijgebouw. Bijkomstigheid is, is dat aan de zuidwest kant relatief weinig ruimte is voor een bijgebouw. Toch hebben we gemeend het bijgebouw hier te plaatsen, om het zicht op de molen vanaf de straat en bij aankomst te blijven waarborgen.

Door creatief om te gaan met het volume, denken we dat we recht doen aan de belangrijkheid van de molen en ook een volwaardig en functioneel bijgebouw hebben ontworpen, met een ingetogen karakter. Een slimme, eigentijdse ingreep laat op subtiele wijze zien dat dit ontwerp ‘meer’ is dan alleen een bijgebouw, zonder afbreuk te doen aan de status van de molen.

Om symbiose tussen de molen en het bijgebouw te creëren hebben we gekozen voor een type architectuur, welke passend is binnen de tijdsgeest van de molen, maar met een frisse, eigentijdse insteek. Zo refereert de vormentaal en het materiaalgebruik aan een typologie schuur. Maar wel één waar de bewegingsvrijheid van de molen uit respect is weggesneden, met als resultaat een duidelijk herkenbare hoofdentree tot de ontvangstruimte.