JOUS architecten_timmerwerkplaats ROC Friese Poort 1a
JOUS architecten_timmerwerkplaats ROC Friese Poort 2
JOUS architecten_timmerwerkplaats ROC Friese Poort 3

HERINRICHTING TIMMERWERKPLAATS LEEUWARDEN

opdrachtgever ROC Friese Poort 
realisatie in voorbereiding
programma praktijkruimte ‘Bouw’
oppervlakte

Door de ROC Friese Poort zijn wij gevraagd mee te denken in de herinrichting van de bestaande timmerwerkplaats voor de opleiding ‘bouw’. Het huidige praktijklokaal voldoet niet meer aan de huidige eisen voor arbo en veiligheid. Het bouwlokaal is in de loop der tijd door plaatselijke verbouwingen en praktijkwerkstukken ‘dichtgeslibd’, waardoor het overzicht, veiligheid en functioneren van het voormalige scheepstimmerlokaal te wensen over laat. In nauwe samenwerking met de gebruikers, zijne we gestart met een grondige analayse en haalbaarheidsstudie. Daaruit bleek dat de ruimte voor deze praktijkgerichte opleiding prachtige kansen biedt, zelfs met een sobere en pragmatische aanpak. Door de ruimte opnieuw functioneel in te richten, delen van bestaande vloeren te verwijderen,  bestaande split-level vloeren te benutten voor dynamische zichtlijnen, scheppen we lucht in deze verdichte ruimte.

Door een nieuwe verdiepingsvloer op ‘hoge poten’ te zetten, worden er extra vierkante meters toegevoegd aan de totale praktijkvloer. In combinatie met nieuwe, vaste en flexibele werkcabines realiseren we een compleet nieuw toevoeging in de bestaande ruimte van het praktijklokaal. De ‘eigenwijze’ manier van het kleurgebruik versterkt dit idee en leidt tot een eenduidig en herkenbaar object. Binnen dit bouwkundige kader kan naar hartelust gewerkt worden aan projecten, waarbij de houten tussenwanden herplaatsbaar zijn. Zo kan er door de gebruikers continu geanticipeerd worden op wisselende onderwijssituatie, zoals bijvoorbeeld grote of kleinere projecten en praktijkexamens.