REVITALISATIE ONDERWIJSVLEUGEL

opdrachtgever Friesland College Leeuwarden
realisatie in voorbereiding
programma instructieruimten, kantine en kantoren
oppervlakte 1065 m2 BVO

Is er nog wat te maken van die witte blokkendoos uit 1963, in een hoek van de campus in Leeuwarden? Of moet het maar tegen de grond en gewoon wat nieuws erop? Dit is, in iets andere bewoordingen, zo ongeveer de vraag zijn geweest die Van Wijnen, Engie en JOUS architecten kreeg vanuit het Friesland College. Geïnspireerd door ideeën van studenten van de opleiding middenkaderfunctionaris bouw zijn we aan de slag gegaan en dat heeft een toekomstbestendig en duurzaam ontwerp voor deze onderwijsvleugel opgeleverd.

De studenten kregen de opdracht om ook te kijken naar een andere bestemming. In onze ontmoeting met de studenten hebben we gesproken over de kansen voor het behoud van het gebouw en over het (her-)gebruik maken van duurzame materialen. Er is gezocht naar flexibele indelingen van de plattegrond voor verschillende manieren van onderwijs, binnen de bestaande en rigide structuur. Een verkenning van toekomstige functionaliteiten zoals o.a. kantoren of woningen maakte het onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden compleet. Hiermee rekening houdend kan de onderwijsvleugel, nu of in de toekomst, anticiperen op een functieverandering.