NIEUWBOUW TWEE PRAKTIJKSCHOLEN

opdrachtgever Kompaan College 
realisatie architectenselectie i.s.m. bct architecten
programma twee scholen voor VMBO onderwijs en gymzaal
oppervlakte 7.350 + 4.200 + 2.500 m2 BVO

Het Kompaan College is een nieuwe school (2019) met locaties in Zutphen en Vorden. De school is ontstaan doordat behoefte was aan een intensieve samenwerking tussen twee (vmbo) scholen in deze plaatsen. Het Stedelijk in Zutphen en ’t Beeckland in Vorden hebben samen een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en de behoeften in de regio. Om beter aan te sluiten bij de onderwijsvisie, de leerlingaantallen en omdat de huisvesting op beide locaties verouderd is, is besloten om voor beide locaties een nieuw schoolgebouw te realiseren.

Leerlingen van het Kompaan College krijgen veel ruimte om keuzes te maken, zodat zij eigenaar van hun eigen leerproces worden en op die manier een leerroute volgen die bij ze past. Daarbij hoort ook de keuze of de leerling binnen de school leert of bijvoorbeeld bij een bedrijf. Binnen de school is daarvoor een praktijkomgeving aanwezig zijn die zich kenmerkt door zichtbare, inspirerende en activerende projectmatige omgevingen met een wisselende invulling, maar ook specifieke praktijkruimten voor enkele profielen. Dit aangevuld met enkele leerbedrijven, zoals salons en studio’s. Daarnaast zijn alle plekken in de school toegankelijk voor leerlingen en inzetbaar in het onderwijsproces.

We hebben een visie ontwikkeld waarin studenten hun skills kunnen ontwikkelen middels een leerweg in het gebouw, waarbij je alles en iedereen kan zien. Want zien doet bewegen en houd je gezond en vitaal. De rol van de bedrijven in het onderwijs van Kompaan College is cruciaal. Doordat leren zoveel mogelijk in de praktijk plaats zal vinden is van belang dat er een groot netwerk met bedrijven in de regio ontstaat. Binnen de school is veel variatie mogelijk tussen praktisch onderwijs en praktijk realistisch onderwijs. Dat is mooi, want zo leren de studenten vooral door te doen!

Ons ontwerp gaat uit van het opdelen van de ruimte in leerdomeinen, waarbij een dynamische samenwerkingszone tot aan de buitengevels reikt. Hierdoor komt er veel daglicht binnen en ontstaat er contact met de omgeving. Vanuit alle posities ontstaan er crossovers tussen de domeinen. Er ontstaan meerdere domeinen die modulair opgebouwd worden voor standaardisatie en uitwisselbaarheid. Ook wordt het gebouw door de opdeling interessant voor eventuele nieuwe gebruikers en/of functies, mocht dat in de toekomst wenselijk zijn. Alles met de insteek om het betaalbaar en maakbaar te krijgen!

Locatie Vorden ligt in een groene omgeving en zal ook in de groensector werkgelegenheid bieden. Locatie Zutphen streeft naar scholen die sterk verbonden zijn met andere voorzieningen in wijk of stad zoals sport, cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. De nieuwbouwlocatie wordt gekenmerkt door een stedelijk karakter, omringt door bedrijven. Beide plekken heeft iets eigens, een eigen karakter.

Omdat beide locaties van Kompaan in Zutphen en Vorden één school willen vormen, wil het Kompaan idealiter dat beide scholen samen ook eenheid vormen in de uitstraling. Maar wel passend in de stad of het dorp waar de school staat. Belangrijke elementen in die uitstraling zijn het ondernemerschap, het aansluiten bij het lokale werkveld, verankering in de regio, eigentijds en uitgesproken. Wij zetten de ‘genius loci’ van de plek in als uitgesproken beeldtaal voor de architectuur van beide schoolgebouwen. Boven de praktijkruimten passen we de typische industriële en agrarische dakvormen omgekeerd toe, waarmee deze dakvormen de beleving van het interieur bepalen. De ruimten voor praktijk realistisch leren krijgen op deze manier op unieke wijze een herkenbare plek in de school, als een soort van bedrijfjes langs een leerweg. Deze architectenselectie leverde ons een tweede plek op.