BOUMA BOUWADVIES VERDER ALS JOUS

JOUS architecten joure

Friesland is weer een architectenbureau rijker: JOUS. Met haar ontwerpen wil het bureau een waardevolle bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. ‘Duurzame architectuur vol inventiviteit en creativiteit als gezonde omgeving voor de mens, waarbij we altijd nauw samenwerken met de opdrachtgever en betrokken partijen in het bouwproces,’ aldus directeur Durk Bouma. Dat verklaart meteen ook de bedrijfsnaam: JOUS is een combinatie van het Friese ‘jo’ en ‘ús’ of te wel: u en wij.

JOUS komt voort uit Bouma Bouwadvies, het Jouster ontwerp- en adviesbureau. Durk Bouma: ‘In 2006 begonnen we als bouwadviesbureau, daarna werden we tekenbureau, vervolgens ontwerpbureau en nu, als laatste kwaliteitsslag, was een architectenbureau mijn grote wens. De aanvullende expertise van een architect maakt dat mogelijk en brengt nog meer kwaliteit, een nieuwe schwung en sfeer in ons bureau. Er ontstaan kansen voor bijvoorbeeld architectenselecties en aanbestedingen waaruit fraaie en bijzondere gebouwen gaan ontstaan. Voor Joure en omgeving is het een aanwinst en uiteraard voor ons gehele team is het ook een plus.’

Betekenisvol
Met dit oogmerk is onlangs Harm Tigchelaar als architect-directeur en toekomstig partner in dienst getreden. Harm: ‘De uitdaging is iedere keer om de identiteit van de gebruikers of opdrachtgever op een pakkende manier te verbeelden en het karakter van de plek te versterken. Zo ontstaat een betekenisvol gebouw. Een integraal ontwerp- en bouwproces samen met opdrachtgevers en gebruikers, adviseurs en bouwers staat daarbij voorop. Serieus nadenken over hoe we gebouwen maken is nog meer dan voorheen een vereiste, met het oog op de komende generaties. Dat is de verantwoordelijkheid die een architect moet nemen.’

Expertise
Als onafhankelijk architectenbureau wil JOUS in een ontspannen sfeer samenwerken aan leuke en uitdagende projecten – groot of klein – voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Of het nu gaat om het ontwerp en bouw van uw huis of om complexe opgaven op het gebied van architectuur, stedenbouw of interieur, door haar grote expertise kan JOUS het hele ontwerp- en bouwproces begeleiden. Durk: ‘Binnen onze projecten verzorgen we het maken van ontwerpen, bouwkundige tekeningen, visualisaties, calculaties, het schrijven van (STABU)bestekken, het verzorgen van bouwbesluit- en constructieberekeningen, aanvraag omgevingsvergunning, coördineren van aanbestedingen en bouwdirectie en bouwtoezicht. Maar we leveren ook advies op maat. ‘Functioneel gebruik, een heldere structuur, beproefde technieken, een goed en slim gepland proces én oog voor het beschikbare budget kenmerken echter altijd onze deskundigheid,’ aldus Bouma.

Circulair
Bovenal wil JOUS de wereld een beetje beter maken. Bij elke nieuw gebouw wordt een nieuwe kringloop gestart en dat betekent een belasting voor het milieu. Circulariteit is dan ook het sleutelwoord. Harm: ‘We zien het als onze verantwoordelijkheid hoog in te zetten op circulaire architectuur omdat we sterk geloven dat alleen zó onze ontwerpen bijdragen aan een mooiere omgeving, een beter milieu en onze veranderende maatschappij. We willen gezonde gebouwen ontwerpen met toekomstwaarde, met oog op de toekomstige generaties. Het resultaat? Compacte, efficiënte en tegelijk vitale gebouwen die ontstaan zijn door innovatieve bouwtechnieken, milieuverantwoord, materiaalgebruik, energetisch slimme toepassingen, waarbij natuurlijke bronnen optimaal worden benut.

Durk en Harm kiezen bewust voor een soepele overgang van Bouma Bouwadvies naar JOUS architecten. ‘Waarbij we laagdrempelig voor opdrachtgevers blijven, zoals men van ons gewend is.’