‘IT AAI’ LEKKUM

Op “it Aai” in Lekkum worden zes nieuwe particuliere woningen gebouwd. Het ontwerp voor de verkaveling en de woningen is geïnspireerd op het ‘erf wonen’, waarbij gekozen is voor een ruim opgezet ensemble van robuuste ‘schuurwoningen’. De woningen worden gekenmerkt door een archetypische basisvorm, natuurlijke materialisering en elk een eigen plattegrond. Het zijn ruime, comfortabele en vooral duurzame woningen.

We hebben de woningen gezamenlijk met de initiatiefnemers ontworpen om de samenhang in de totale uitstraling te bewerkstelligen. Door specifieke elementen per woning anders toe te te passen, krijgen de woningen tegelijkertijd een eigen karakter, waarmee de individuele woonwensen van de opdrachtgevers gerealiseerd worden.

Inmiddels hebben we voor drie woningen de aanvraag voor de bouw verzorgt. Het ontwerp voor de vierde woning is in de maak.