NOG EVEN WACHTEN….

Het is nog even wachten tot dat de schuurwoningen in Lekkum volledig zichtbaar zijn, maar de bouw van de zes nieuwe schuurwoningen op het inbreidingsplan “it Aai”  is in volle gang. De woningen zijn collectief ontworpen om samenhang in de uitstraling van de individuele woningen te bewerkstelligen, met oog voor de afzonderlijke woonwensen. De verkaveling en de verschijningsvorm van de woningen is geïnspireerd op het ‘erf wonen’, waarbij gekozen is voor een ruim opgezet ensemble van robuuste schuurwoningen, gekenmerkt door hun archetypische hoofdvorm, natuurlijke materialisering en eigen plattegrond. De situering van de woningen zorgt voor een prettige beslotenheid van een gezamenlijk, groen erf.

Lees meer over dit project