ONDERWIJS VOOR MORGEN

In samenwerking met ROC Friese Poort en Zwaaginterieur hebben we vandaag de eerste ideeën voor een inrichtingsvraagstuk voor de opleiding ‘Media en Vormgeving’ besproken. Ons ruimtelijk concept is gewaardeerd en gezamenlijk met de gebruikers zijn er verbeterpunten besproken om het onderwijs nog meer te laten aansluiten bij het bedrijfsleven, waarbij we binnen de huidige school inzetten op een gesimuleerde werkomgeving. Zin in vervolg!