Pilotproject Wkb

Op 1 januari 2022 zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Om goed voorbereid te zijn op deze wet, start JOUS architecten in samenwerking met onze opdrachtgever Jan Nico en Aiske van Aalsum, de gemeente De Fryske Marren, kwaliteitsborger gBOU Heerenveen en bouwbedrijf Bruinsma Heerenveen een pilotproject waarbij de bouw van een nieuwe woning in Broek-Zuid alvast getoetst zal worden aan de nieuwe wet.

Het proces van vergunningverlening en toezicht tijdens de bouw zal van begin tot eind volgens de nieuwe regels verlopen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets meer plaatsvindt of het gebouw voldoet aan de huidige bouwtechnische eisen.  Ook zal de Omgevingsvergunning in tweeën worden opgeknipt, waarbij het ruimtelijke deel (bestemmingsplan en welstand) zal worden getoetst door de gemeente. De bouwtechnische toets en het toezicht worden niet meer door de gemeente uitgevoerd, maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Alle betrokken partijen zijn nieuwsgierig naar deze nieuwe vorm van samenwerking, zodat de betrokken partijen vanaf 1 januari 2022 beslagen ten ijs komen.