CIRCULAIR INKOPEN

Om overheidsinkopen voor 2050 volledig circulair te krijgen, heeft het ‘Transitieteam Circulaire Bouweconomie’ een handreiking gemaakt waar in 8 stappen dit doel wordt verwezenlijkt. JOUS architecten krijgt in deze handreiking met de circulaire brandweerkazerne Surhuisterveen een prominente rol. Het project staat op stap 1 van deze handreiking. Stap 1 betreft het bepalen van het ambitieniveau circulair bouwen.

In samenwerking met de Veiligheidsregio Fryslân heeft JOUS architecten een blauwdruk gemaakt waarin het circulaire ambitieniveau een belangrijke plek heeft gekregen. Dit gaat van de keuze voor het bouwsystemen tot aan de te (her-)gebruiken, duurzame materialen.

In onderstaande link is de handreiking terug te vinden
Circulair Inkopen in 8 Stappen

Interview met architect Harm Tigchelaar over de brandweerkazerne Surhuisterveen.