ÉÉN VAN DE TWEE

In Broek-Zuid bij Joure ontwerpen wij momenteel twee vrijstaande woonhuizen. Moderne woningen die toegespitst zijn op de specifieke eigenschappen van de locatie, om zo het woongenot van onze opdrachtgevers te optimaliseren. Zicht op het Friese weidelandschap en het open vaarwater zijn belangrijke elementen die de beleving van de afzonderlijke woonhuizen bepalen. Dit is er alvast één van de twee!

In samenwerking met onze opdrachtgever, de gemeente De Fryske Marren, kwaliteitsborger gBOU Heerenveen en bouwbedrijf Bruinsma Heerenveen gebruiken we deze woning als pilotproject Wetkwaliteitsborging, waarbij de bouw van dit nieuwe woonhuis getoetst wordt aan de nieuwe wet.

Het proces van vergunningverlening en toezicht tijdens de bouw zal van begin tot eind volgens de nieuwe regels verlopen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets meer plaatsvindt of het gebouw voldoet aan de huidige bouwtechnische eisen. De bouwtechnische toets en het toezicht worden niet meer door de gemeente uitgevoerd, maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In dit kader mochten we afgelopen vrijdag de omgevingsvergunning ontvangen, waarbij alleen het ruimtelijke deel (bestemmingsplan en welstand) is getoetst door de gemeente.

Dit project is een samenwerking van:
Fam. J.N. van Aalsum
JOUS architecten
Gemeente De Fryske Marren
Bouwbedrijf Bruinsma Heerenveen
Ingenieursbureau Goudstikker – de Vries Assen
Technisch adviesbureau Projoule Koudum
Gebouwspecialist gBou Heerenveen