VERGUNNING VOOR NIEUWE VLEUGEL

In september 2018 heeft het Gomarus College Leeuwarden een nieuw gebouw gerealiseerd. Op dit moment is er, door een verhoogd aandeel instroom in de onderbouw vanuit het basisonderwijs én instroom in de bovenbouw vanuit een nevenlocatie, de maximale capaciteit in zicht. Om de toekomstige leerlingen onderdak te kunnen blijven bieden, is het gewenst om een permanente oplossing te realiseren. Een toekomstbestendig plan voor het onderbrengen van 430 leerlingen op de huidige locatie van het Gomarus College.

In de geest van het bestaande schoolgebouw is de nieuwe onderwijsvleugel ontworpen. Nadrukkelijke wens voor het ontwerp van de nieuwe onderwijsvleugel is een gelijkend karakter voor het exterieur en een zelfde sfeer en beleving voor het interieur. Als je buiten of binnen de school loopt, moet het als één geheel aanvoelen. Leerlingen, docenten en ouders beleven in de nieuwbouw een sfeer, die vergelijkbaar is met de sfeer van de bestaande school. JOUS architecten mocht het ontwerp voor de nieuwe onderwijsvleugel maken en deze week mochten wij de bouwvergunning ontvangen. Begin 2023 zal de uitbreiding opgeleverd worden.

Dit project is een samenwerking van
Gereformeerde Scholengemeenschap Groningen
Gomarus College Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
JOUS architecten

Goudstikker de Vries
Sijperda-Hardy