SAMEN AMBITIES WAARMAKEN

Kort geleden mochten wij, in samenwerking met Bouwgroep Dijsktra Draisma, een ontwerpopdracht starten voor een nieuw woonhuis te Sneek. Voor deze zeer ambitieuze opdrachtgever hebben we een uitdagend idee bedacht. De ervaring van de forse waterpartij op het noorden en de tuin op het zuiden, worden figuurlijk met elkaar verbonden door een ruimtelijke snede aan te brengen, dwars door het woonhuis heen.

Deze snede zorgt voor een spannende opzet voor het woonhuis, waar om heen het woonprogramma is georganiseerd. Door glas in het dak toe te passen, wordt deze ruimte op natuurlijke wijze verlicht en vormt de beweging van de wolken het plafond van deze snede. Dit idee, vastgelegd in deze maquette, inspireerde onze opdrachtgever enorm, waardoor hij vervolgens ons heeft uitgedaagd, dit idee zo sterk mogelijk uit te werken. Wij noemen dat goed opdrachtgeverschap. Erg waardevol dat een opdrachtgever op deze manier reageert. Zó kom je samen tot het optimale ontwerp voor je eigen woonhuis. De komende tijd benutten wij de tijd om dit ontwerp met elkaar verder uit te werken tot een duurzaam leefhuis.