MET PENSIOEN

“Soms is het net alsof het allemaal zo heeft moeten zijn”

Het liefst zou hij nog dagelijks met meetlint en blauwdrukken in de weer zijn, maar nu JOUS architecten volop draait, doet Durk Bouma definitief een stap terug. Op 30 augustus a.s. gaat hij op 66-jarige leeftijd met pensioen. “Ik heb sinds 2006 vele uren gemaakt. JOUS is nu in goede handen en dat vervult me met trots. Daarom neem ik graag op deze manier afscheid.”

Meer dan veertig jaar bestond het leven van Durk uit de bebouwde wereld. In 1979 begon zijn loopbaan als bouwkundig opzichter bij de gemeente Noordoostpolder. “Als projectleider van de afdeling nieuwbouw was ik daarna verantwoordelijk voor alle openbare gebouwen zoals scholen, gymzalen en mijn laatste klus was de realisatie van het zwembad het Bosbad in Emmeloord.”

In 2006, als hij 25 jaar aan de gemeente NOP verbonden is, lonkt het zelfstandig ondernemerschap. “Ik heb toen vier jaar vanuit een klein kamertje thuis gewerkt. Later verhuisde ik naar een grotere kamer met een buiteningang,” vertelt Durk. “Uiteindelijk vond ik dat er een écht kantoor moest komen waar ik mensen kon ontvangen en privé en zakelijk beter kon scheiden.” Met hulp van een bevriende aannemer uit Emmeloord wordt in 2010 aan de Celsiusweg in Joure het kantoor van Bouma Bouwadvies gerealiseerd. Al gauw worden de eerste medewerkers aangenomen. De projecten worden daarbij ook groter zoals het ontwerpen van appartementencomplexen in Amsterdam.

Met de komst van architect Harm Tigchelaar werd voorgesorteerd op een overdracht van de leiding. In 2018 ziet JOUS architecten het levenslicht. Durk: “De naam verwijst naar JO en US, omdat het resultaat van iedere creatie altijd het resultaat is van een inspirerende samenwerking tussen opdrachtgever en architect. Maatschappelijke betrokkenheid en circulariteit vormen de peilers waarop het gedachtengoed van JOUS steunt.” Het ontwerpen van een blauwdruk van de brandweerkazernes voor Veiligheidsregio Fryslân blijkt meteen een boppeslach. Alle kazernes in de provincie worden nu volgens deze logistieke plattegrond gebouwd. Het vaste ontwerp wordt nu ook gebruikt door andere veiligheidsregio’s. Zo verrijzen ook in Didam, Oldebroek en mogelijk meerdere locaties kazernes volgens het ‘JOUS-concept.’

Dat juist nu Durk besluit om te stoppen is niet verwonderlijk. Hij is altijd ook ‘architect’ van zijn eigen leven gebleven. “Door de samenwerking met Harm, is het bureau zowel in kwaliteit als in aantal medewerkers gegroeid. We zijn van drie naar acht gegaan. En ik kan nu mijn tijd weer helemaal delen met mijn vrouw. We willen veel gaan fietsen, wandelen en klussen bij onze kinderen. In augustus en november van dit jaar hopen we voor het eerst pake en beppe te worden.” Overigens is een opvolger van Durk bij JOUS al in aantocht; een ervaren projectmanager alias bureaumanager. “Terugblikkend kan ik alleen maar heel tevreden zijn,” mijmert Durk. “Alle ontwikkelingen zijn elkaar eigenlijk heel logisch opgevolgd. Soms is het net alsof het allemaal zo heeft moeten zijn.”