INLOOP DRUK BEZOCHT

Op maandag 16 oktober jl. organiseerden we, samen met de gemeente Emmen en Lindhorst Huisvestingadviseurs, een inloopavond voor de nieuwbouw van het kindcentrum te Klazienaveen. In het nieuwe kindcentrum worden de katholieke bassischool Pastoor Middelkoop en de christelijke basisschool De Kap tezamen met een voorschool onder één dak gehuisvest. Gezamenlijk maken zij gebruik van het centrale middengebied, voorzien van een deelbaar speellokaal XL en een multifunctionele ruimte met bibliotheek op de verdieping.

Tijdens de inloopavond konden de buurtbewoners de plannen met eigen ogen aanschouwen. Zo waren er tekeningen te zien van de locatie van het nieuwe kindcentrum, de herinrichting van de verkeerssituatie en de omringende buitenruimte. Het nieuwe kindcentrum wordt omkaderd door groene pleinen, hagen en bomen. De algehele sfeer was positief en een aantal omwonenden wilden het liefst vandaag al starten met de bouw.

Ook de plattegronden en de gevelaanzichten waren te bewonderen. De kinderen waren vooral erg enthousiast over de ruimte rondom het gebouw, de renbaan naar de entree en de ingetekende glijbanen vanaf de bovenbouw naar de pleinen.

Tevens kon men monsters van de gekozen materialen voor het exterieur bekijken. Het nieuwe gebouw bestaat in hoofdzaak uit rood, genuanceerd metselwerk. Belijningen van geglazuurde bakstenen in verschillende kleuren, zorgen voor een horizontale gelaagdheid in de gevels. De gele belijning loopt ter plaatsen van de dakrand en luifel rondom het gehele gebouwen vormt zo de kroon op het nieuwe kindcentrum. Ook is er stilgestaan bij de zichtbaarheid van beide scholen. Zo toont de horizontale belijning van rode, geglazuurde bakstenen voor de Pastoor Middelkoop en De Kap wordt geaccentueerd door blauwe geglazuurde baksteenlijnen. Zo zijn ook aan de buitenzijde van het gebouw de beide scholen afzonderlijk te herkennen, maar onderdeel van het grotere geheel.

De positie van de voorschool ligt in het midden van beide scholen en is gekoppeld aan het centrale middengebied. Het volume van de voorschool zal worden uitgevoerd in houten gevelbekleding en is rood van kleur. Zo vormt het natuurlijke karakter van dit volume de overgang naar de omliggende, groene speelpleinen en sluit tegelijkertijd aan bij de rode hoofdmassa van het schoolgebouw.

De komende tijd zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zullen de gebruikers van het kindcentrum rond de zomervakantie van 2025 hun intrek gaan nemen in het nieuwe gebouw.