PRIJS GEWONNEN

In nauwe samenwerking met TanQyou werken we momenteel aan het ontwerp voor het Transferium in Marsum. En dan dit geweldige nieuws!

Onze opdrachtgever, TanQyou, heeft zojuist een prijs gewonnen voor het Transferium Marsum! Deze prijs is bedoeld om de ontwikkeling en beheer van mobiliteitshubs als onderdeel van een duurzaam mobiliteitssysteem te stimuleren.

Dit succes bevestigt dat we met elkaar op de juiste koers zitten. We gaan met enthousiasme door met de verdere uitwerking en de realisatie van dit zeer duurzame ontwerp voor Marsum en hopelijk meerdere locaties.

Lees meer over dit succes en de uitslag