JOUS ONTWERPT KINDCENTRUM URETERP

Ons architectenbureau is geselecteerd om het ontwerp voor IKC ‘De Opdracht’ te Ureterp te maken in opdracht van Stichting VCSO. De christelijke basisschool ‘De Opdracht’ en kinderopvang ‘Kinderwoud’, zullen samen hun intrek gaan nemen in dit het gebouw.

De verschijningsvorm van de bestaande school vormt de inspiratie voor de uitbreiding, waar in de doorgaande leer- en ontwikkellijn van de kinderopvang en de basisschool vloeiend gefaciliteerd kan worden. De nieuwe uitbreiding, tezamen met de bestaande school, vormt de parel van het nieuwe IKC; een uitdagende buitenruimte waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten, vieringen plaats kunnen vinden en buitenonderwijs gegeven kan worden.

Ondertussen zijn we druk bezig met de nadere uitwerkingen van de ambitieuze plannen. Het doel is om de kinderen vanaf september 2025 gebruik te laten maken van de gloednieuwe uitbreiding.