Mark Bouma

In 2022 is Mark afgestudeerd van de opleiding HBO Bouwkunde aan de NHL Stenden Hogeschool. Bij zijn afstudeerproject heeft hij onderzoek gedaan naar Biophilic Design, oftewel het toepassen van natuurlijke elementen en patronen voor een gezondere leefomgeving. Daarnaast wil hij dat gebouwen zo circulair mogelijk gebouwd worden, om te voorkomen dat materialen onnodig als afval worden beschouwd. Bij een combinatie hiervan profiteren zowel mens als natuur van een duurzaam gebouw. 

Bij JOUS werkt Mark als Revit-modelleur, waarbij de ideeën van de architect, opdrachtgever en andere partijen samengebracht worden in één 3D-model. Bij het uitwerken let hij er op dat het proces soepel verloopt. Op deze manier wordt Mark uitgedaagd om pragmatische oplossingen te vinden waarin ook duurzaamheid wordt meegenomen.