Tessa De Jong

Tessa is 19 en volgt de opleiding Built Environment aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze heeft gekozen om de richting bouwkunde te volgen in het tweede jaar van deze opleiding. Met een interesse in de ontwerp kant van de bouwkunde heeft ze er voor gekozen om de komende 20 weken stage te lopen bij JOUS Architecten.

Net als deze stage komt ook de keuze voor de opleiding die ze volgt uit haar interesse voor ontwerp van gebouwen. De stappen van het ontwerp, werken van grof naar fijn en uiteindelijke de realisatie bewonderen heeft voor haar iets speciaals. Ze heeft gekozen om bij JOUS stage te lopen omdat de mooie projecten haar aanspraken en omdat het bedrijf zich bevindt in Joure, waar ze zelf ook woont.

Ze wil graag het bedrijf helpen met ontwerpen, waar ook haar interesse ligt. Wat ze hoopt te leren zijn nieuwe ontwerpprogramma’s, ze wil graag samenwerken met de verschillende functies die aanwezig zijn in het bedrijf en werkervaring opdoen