AARDEHUIS EINDHOVEN

opdrachtgever particulier
realisatie in voorbereiding
programma kookstudio & yogaruimte
oppervlakte

Dit project is ontworpen vanuit de beschikbaarheid van circulaire materialen, met de gedachte om vanuit iets reeds voorradigs, iets nieuws creëren; ontwerpen en bouwen met materialen welke normaal gesproken als afval gezien worden. Een gebouw welke plek biedt aan mens en dier. Om gezamenlijk de plek waarin men woont te onderhouden en de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Een plek, welke voorziet in zijn eigen levensbehoefte en geen afval produceert. Deze uitgangspunten zijn leidend voor het ontwerp voor dit aardehuis.

Het ontwerp ontleent zijn vormentaal uit de draaiing van de zon. Een gevel met een hoge thermische massa absorbeert de warmte en geeft deze uit gedurende koudere perioden. De ‘rug’ en het dak van het gebouw zijn volledig bedekt met een aardlaag, om een hoge thermische massa te verzorgen voor een stabiele temperatuur in het aardehuis. De draagconstructie bestaat uit verlijmde stoeptegels, met een uit sloophout opgebouwde vloeren en daken. De afwerking van de buitengevel bestaat uit een combinatie van gebroken stoeptegels met een palet aan hergebruikte kozijnen. Ook de biobased materialen als isolatie en de binnenafwerking, zijn onttrokken uit de locatie, waarbij te denken valt aan vlaswol en leemstuc.

Een IBA rioolsysteem en helofytenfilter zuivert het afvalwater waarna het bruikbaar wordt gemaakt voor de bewatering/bemesting van bijvoorbeeld de moestuin, bloemen of kruidentuin. Dit om de biodiversiteit te vergroten en een ecosysteem te verzorgen, wat hierdoor zichzelf in stand kan houden. Zo wordt er naast de ruimte voor de mens, ook ruimte in het gebouw gemaakt voor bijvoorbeeld kleine zoogdieren als vogels en insecten en zijn daarmee allemaal onderdeel van hetzelfde systeem.