NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE LEMMER

opdrachtgever Veiligheidsregio Fryslân
realisatie 2016
programma 3 stallingsplaatsen en ondersteunende ruimten
oppervlakte 600 m2 BVO

Het bestrijden van brand was in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Om de inwoners in ons land beter te beschermen tegen de risico’s van brand, rampen en crisis heeft het kabinet in 2010 zogenoemde veiligheidsregio’s opgericht. In een veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, politie en geneeskundige diensten nauw samen.

In een prettig team, waarbij zowel de Veiligheidsregio als de gemeente betrokken waren, hebben we overleg gehad met het blusteam, aannemers, onderaannemers, adviseurs etc. om samen een  zo goed mogelijk functionerende kazerne te realiseren binnen het aanwezige budget. Naast een esthetisch gebouw dient het uiteraard vooral ook een belangrijk doel, waarbij het gebruik, de techniek en de logistiek van het gebouw ten alle tijden goed dienen te functioneren.

Naast duurzame materialen en een hoge isolatiewaarde is het pand voorzien van een overkapping van zonnepanelen. De zonnepanelen bieden een overdekte corridor, zodat men droog naar de voordeur kan komen en ook de fietsenstalling welke overkapt is.