VERBOUW SIONSKERK OUDESCHOOT

opdrachtgever Commissie van Kerkrentmeesters
realisatie 2018
programma nieuwe ontmoetingsruimte
oppervlakte

De huidige kerk met vrijstaande klokkentoren is in 1965 gebouwd naar plannen van Wout Ingwersen. Ondanks dat de bestaande kerk een zeer beeldbepalend karakter heeft, is door zijn terug liggende positie ten opzichte van de openbare weg de zichtbaarheid van de kerk gering. Om daar beter invulling aan te geven wordt de kerk uitgebreid met een nieuwe ontmoetingruimte. Hierdoor is de kerk niet alleen het religieuze middelpunt, maar krijgt het ook een meer sociale, maatschappelijke en culturele aantrekkingskracht.

Een drukbezochte kerk is geen vanzelfsprekendheid meer. De toekomst vraagt om een open houding van de kerk en een sterke verbinding met de gemeenschap. De moderne uitstraling en de hoogte van de uitbreiding presenteert de kerk opnieuw aan haar omgeving.

Bewust is gekozen voor een hoogteaccent. Niet alleen om de zichtbaarheid te vergroten maar ook om op een symbolische manier de kerk te verbinden met de hemel. Een glazen dak biedt de kerkgangers bij binnenkomst een korte blik naar de hemel. De openingen leggen een visuele relatie tussen de activiteiten in de kerk en de omgeving, waardoor de kerk opnieuw contact legt met de gemeenschap.