NIEUWBOUW KANTOORGEBOUW BALKBRUG

opdrachtgever OKAY
realisatie ontwerpfase
programma kantoor-en spreekruimten, restaurant en magazijnen
oppervlak 1500 m2 BVO

De ontwikkeling van het bedrijventerrein op het Katingerveld betekent in eerste instantie een heldere en hoogwaardige afronding van de dorpsbebouwing en het al aanwezige “industrieel district”. Binnen de landschappelijke onderlegger met zijn blokvormige verkavelingstructuur ontstaat in Balkbrug een nieuw herkenbaar kwadrant. Een kwadrant dat zich scherp aftekent ten opzichte van zijn omgeving. De randen van het bedrijventerrein zijn daarom de belangrijkste ontwerpopgave.

Door in te zetten op de kwaliteit van de randen van het nieuwe bedrijventerrein kan de bestaande negatieve uitstraling van de noordoosthoek van Balkbrug worden verbeterd. Het nieuwe bedrijventerrein wordt als een duidelijk begrensd en herkenbaar gebied neergezet, om aansluiting te houden met de landschappelijke kenmerken van het gebied. Het nieuwe bedrijfspand oriënteert zich op een eenduidige manier en presenteert zich naar buiten. Op deze manier vormt het gebouw het visitekaartje van Balkbrug.

Het bedrijventerrein ontleent ruimtelijke kwaliteit aan de nabijheid van de ecologische zone (groene setting). De relatie wordt nog explicieter gemaakt door op het kruispunt dit bijzondere gebouw te positioneren met een uitgesproken gebouwtypologie. Belangrijke voorwaarde is dat het architectuurbeeld een kwaliteit heeft die past op een beeldbepalende plek. Ons beeldbepalende ontwerp is daarom opvallend en bezit díe benodigde extra kwaliteit.

Het nieuwe gebouw richt zich naar de N377. De gevels aan de wegzijde zijn representatief voor de gewenste uitstraling en waardoor een eentonig beeld van grote vlakke wordt voorkomen. De gevelopeningen bepalen het beeld. Randvoorwaarde is dat nieuwe gebouwen enige kapvorm bezitten. Met de introductie van de kapvormen in het ontwerp, benadrukken we de belangrijk functies en creëren we een ’thuis- gevoel’ wat de opdrachtgever wil uitstralen naar hun klanten.