REVITALISATIE BASISSCHOOL JOURE

opdrachtgever CBO Meilân i.s.m. Lindhorst Huisvestingsadviseurs
realisatie 2021
programma basisonderwijs
oppervlakte 1120 m2 BVO

In opdracht van CBO Meilân en Lindhorst Huisvestingsadviseurs hebben wij de architectenselectie gewonnen voor de revitalisatie van de Dr. G.A. Wumkesskoalle te Joure. Deze revitalisatie verlengt de levensduur van de in de jaren 80 gebouwde school met nog eens 20 jaar. In onze visie worden de kwaliteiten van de bestaande plek en school behouden en ook vooral versterkt.

De Dr. G.A. Wumkesskoalle ligt ingekapseld in het groen en is daarmee afgeschermd van de omgeving. Deze groene oase maakt de school uniek. In onze visie versterken wij de “groene oase” door het verharde schoolplein aan de voorzijde van de school en de groene tuinen achter de school met elkaar te verbinden. Door middel van een vloeiend lijnenspel, welke doorloop van buiten naar binnen, wordt het schoolplein op speelse wijze groener gemaakt en wordt het verbonden met het hart binnen in de school. Bewezen effecten van groen op het welzijn en de leerprestaties van kinderen wordt daarmee versterkt.

De vloeiende lijnen in de school en op het schoolplein zorgen voor een grote verscheidenheid aan plekken, waarin ieder kind zich thuis kan voelen. Dít vormt het groene en kloppende hart van de gerevitaliseerde Wumkesskoalle! Ook is de Wumkesskoalle enigszins afgeschermd van de omgeving, de functie van de school staat nooit los van de maatschappij. Met deze vernieuwde en groene school worden deze jonge kinderen op een geborgen en speelse wijze voorbereid op deze maatschappij.

Het exterieur van de huidige school ontbreekt het aan een sterke identiteit. In ons ontwerp maken we het gebouw beter leesbaar door onderscheidt aan te brengen tussen de ondersteunende ruimten in de laagbouw en leslokalen met schuine daken. Zo ontstaat een begrijpelijke schaalsprong in het totale volume van de school, passend bij de menselijke maat van de kinderen. Anderzijds zijn de individuele leslokalen een beter herkenbaar en benadrukken daarmee een eigen plek en een veilige haven voor de kinderen van verschillende leeftijden.

De laagbouw met daarin de centrale ontmoetingsruimte, lespleinen, keuken voor kooklessen en vast podium verbindt deze leslokalen tot een compleet geheel. De school wordt opener, lichter en luchtiger en een nieuwe hoofdentree zorgt voor een uitnodigender karakter.  Met houten schuifdeuren wordt de centrale ruimte gekoppeld aan de leslokalen wat mogelijkheden geeft voor een flexibel gebruik. Evenzo worden de nieuwe buitenkozijnen van de leslokalen voorzien van schuifdeuren en luifels toegepast, om buitenlessen te organiseren. Daarmee wordt dit gebouw op duurzame wijze behouden van sloop en klaargestoomd voor de toekomst, waarin de school een gezond leerklimaat vormt voor toekomstige generaties.