SCHOOLGEBOUW FIRDA DRACHTEN

opdrachtgever ROC Friese Poort
realisatie in voorbereiding 
programma nieuwbouw gebouw D
oppervlak 6600 m2 BVO

In samenwerking met bct architecten, ingenieurs & adviseurs en The ArchiTech Company hebben we de architectenselectie voor de nieuwbouw gebouw D op de campus van de ROC Friese Poort gewonnen. De nieuw te bouwen school vormt de kroon op de campus van de ROC Friese Poort te Drachten. Gebouw D is de laatste nog te realiseren school van de campus Drachten, en heeft in lijn met de duurzame ambitie van de ROC Friese Poort de tot dusver hoogste duurzame waarde. Het beantwoord daarmee de ambitie van de school voor het aanbieden van CO2 neutraal onderwijs.

Na een reeks gerealiseerde duurzame scholen zal gebouw D biobased, circulair en CO2 neutraal worden uitgevoerd. Door voornamelijk hernieuwbare biobased materialen toe te passen wordt de vraag naar uitputbare grondstoffen beperkt, hetgeen zorgt voor een kleine ecologische footprint, en een CO2 neutraal gebouw. Ook hebben biobased materialen een dampopen en capillaire werking. Schommelingen in het binnenklimaat worden opgevangen als het gaat om temperatuur en luchtvochtigheid en worden gebalanceerd afgeven.

Door The ArchiTech Company is de gevel van het parametrisch ontworpen. Dat wil zeggen dat het gebouw vanuit een set data in de meest optimale vorm wordt gegenereerd. Onderdeel daarvan is het zoveel mogelijk benutten van natuurlijk daglicht, zonder de negatieve bijeffecten zoals opwarming. Daarmee wordt de kunstmatige vraag naar licht en warmte of koeling beperkt.

Deze biobased materialen en het parametrisch ontwerp zullen bijdragen aan een gezondere en betere leeromgeving voor de studenten van de ROC Friese Poort.

Lees meer publicaties
ROC Friese Poort
bct architecten
ArchiTech Company
architectenweb