NIEUWBOUW GOMARUS COLLEGE LEEUWARDEN

opdrachtgever Gereformeerde Scholengemeenschap Groningen
realisatie 2023
programma nieuwbouw onderwijsvleugel
oppervlak 2200 + 1092 m2 BVO

De ruimtelijke organisatie van de bestaande school bestaat uit twee bouwdelen, maar naar buiten toe presenteert het gebouw zich als één school. De beide bouwdelen hebben in de situatie een logische plek gekregen die aansluit op de kavel en de omringende context. Een stevig, gemetselde schil vouwt zich rondom het gebouw en koppelt de verschillende bouwdelen. Tussen deze beide bouwdelen ligt het centrale hart van het gebouw waar ook de overkoepelende functies zijn ondergebracht. Tussen beide bouwdelen ontstaat een prachtige ruimtelijke vorm waar de beide open leercentra, als verlengde van de instructieruimten, samenkomen. De buitengevels bestaan uit een bonte verzameling gevelsteen waarvan een mooie, warme mix is gemaakt.

In de geest van het bestaande schoolgebouw is de nieuwe onderwijsvleugel ontworpen. Nadrukkelijke wens voor het ontwerp van de nieuwe onderwijsvleugel is een gelijkend karakter voor het exterieur en een zelfde sfeer en beleving voor het interieur. Als je buiten of binnen de school loopt, moet het als één geheel aanvoelen. Leerlingen, docenten en ouders beleven in de nieuwbouw een sfeer, die vergelijkbaar is met de sfeer van de bestaande school.

Er is besloten de architectuur van de nieuwe vleugel familiair te laten zijn aan de bestaande school, met minimale verschillen in het exterieur en geïnspireerd op de beeldtaal en materialisatie van de bestaande school. De nieuwe, langwerpige vleugel is gelijk in zijn gevelgeleding, beeldtaal en gevelopeningen openingen. De materialisering van de gevel is verwant aan de bestaande school maar in de kleur van de nieuwe gevel is een contrast gezocht. De gevels van de uitbreiding worden opgetrokken uit de meest bruine steen uit de bestaande baksteenmix, waar mee de uitbreiding een ingetogen achtergrond vormt voor de bestaande school. De kenmerkende plasticiteit in de bestaande gevels worden doorgezet in de architectuur van de nieuwe onderwijsvleugel. Verschillende richtingen en texturen in het metselwerk zijn daarvan een voorbeeld, als ook de grote glazen gevels en overkragende gebouwdelen om de entree tot de school te markeren.

Vanuit sociale veiligheid, onderhoud en uitstraling is er voor gekozen de verbinding tussen de bestaande school en nieuwe onderwijsvleugel groter functioneel in te zetten en als tweede entree te gebruiken. De tweede entree dient voor een betere stroom van leerlingen door de school en is direct toegankelijk vanaf de fietsenstalling. De oorspronkelijke hoofdentree blijft hoofdentree en zal meer gebruikt worden door leerlingen die met het openbaar vervoer komen.

De beleving van het interieur is bewust identiek gehouden aan de bestaande school, om het voor de gebruikers als één schoolgebouw te laten ervaren. Afwerkingen van het bestaande interieur, lopen naadloos door in de afwerkingen van de nieuwe onderwijsvleugel. Veel binnenvallend daglicht, vanuit de grote raampartijen in de gevels zorgen voor een evenzo ruimtelijk en expressief gevoel als de bestaande school. De bestaande aula is te klein de toekomstige aantal leerlingen. Op de verdieping zal de aula vergroot worden, waardoor de personeelsruimte en een instructielokaal gecompenseerd zal worden in de nieuwe uitbreiding.

Voor de constructies voor de uitbreiding van de school is de gerealiseerde constructie-opzet van de bestaande school uitgangspunt. Dat betekent dat de constructieve uitgangspunten voor de gebouwschil, de begane grondvloer, verdiepingsvloer en dakvloer gelijk van opbouw zijn, inclusief de daarbij horende verdiepingshoogtes. In basis bestaat zowel de bestaande als de nieuwe hoofddraagconstructie uit een traditionele opzet met dragende binnenspouwbladen gecombineerd met een stramien van stalen kolommen. Uitganspunt hierbij is de vrije indeelbaarheid en flexibiliteit van de plattegronden.

Voor de bouwfysische eisen en installatietechnische voorzieningen voor de uitbreiding van de school is de gerealiseerde kwaliteit van de bestaande school uitgangspunt. Daarvoor geldt de eis ‘Frisse Scholen klasse B’. De uitbreiding krijgt een eigen duurzame opwekking installatie en gebalanceerde ventilatie installatie. Hiervoor wordt op het dak een lucht/water warmtepomp geplaatst in combinatie met een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. Tijdens de realisatie van de bestaande is hier al rekening mee gehouden ten aanzien van de hoofd verdeel inrichting elektra. Dit geldt ook voor de water installatie en elektrische aansluitingen in de nieuwbouw. De nieuwe aansluitingen worden gevoed vanuit de bestaande bouw.