GEBRUIK HET DAK

Afgelopen week hebben we de omgevingsvergunning in ontvangst mogen nemen voor de verbouw en uitbreiding van het bestuursbureau CBO Meilân. In nauwe samenwerking met Lindhorst Huisvestingsadviseurs hebben wij dit mooie resultaat bereikt. Het huidige bestuurskantoor van CBO Meilân zal worden uitgebreid met extra werkplekken en vergaderruimten. Het kantoor onderscheidt zich in zijn functie ten opzichte van de basisschool, wat tot uiting is gebracht in een prominentere hoofdentree, de materialisering van de gevels en verduurzaming van de bestaande gebouwschil.

Als gevolg van de uitbreiding, moet de CBS ‘It Haskerfjild’ pleitruimte inleveren. Omdat er rondom de school weinig ruimte is om ook het schoolplein te vergroten, is ervoor gekozen om het plein op het dak van de uitbreiding te realiseren. Bijzonder is dat dit lesplein bestemd is voor groen onderwijs. Het creëren van besef bij de kinderen dat we zuinig moeten zijn op onze aarde die ons is gegeven, werkt het beste door er zelf mee bezig te zijn en met concrete invullingen aan de slag te gaan. Wij hebben de kinderen verteld over de noodzaak en voordelen van een groene leefomgeving. De daadwerkelijke inrichting van het groene dak wordt daarom door de kinderen van groep 6 en 7 van basisschool ‘It Haskerfjild’ zelf ontworpen. Zij hebben daarvoor hun beste, leukste, grappigste en duurzaamste ideeën op de plattegrond van het lesplein, als echte architecten, ingetekend.

Direct na de meivakantie zullen de eerste uitvoeringswerkzaamheden zichtbaar zijn. De oplevering is gepland voor het komende schooljaar. De impressies zijn gemaakt door Talsma 3D Leeuwarden. Van der Heide Bouw Heerenveen gaat de realisatie verzorgen i.s.m Installatiebedrijf gebr. De Boer Joure.

Lees verder over het project