OVER JOUS

JOUS is een onafhankelijk architectenbureau met een breed pakket aan diensten voor de particuliere en zakelijke markt en overheidsinstellingen. Onze projecten variëren van kleinschalige opdrachten tot grote en complexe opgaven op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur. Kennis op gebied van duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen is aanwezig, zoals energieneutraal en circulair bouwen.

JOUS wil in een ontspannen en enthousiaste sfeer integraal samenwerken aan leuke en uitdagende projecten, met respect voor ieders mening en identiteit, maar gaat een vakinhoudelijke discussie niet uit de weg. Door onze ruime ervaring zijn wij goed in staat om het gehele ontwerp- en bouwproces te begeleiden.

Binnen onze projecten verzorgen we het maken van ontwerpen, bouwkundige tekeningen, visualisaties, calculaties, het schrijven van (STABU)bestekken, het verzorgen van bouwbesluit- en constructieberekeningen, aanvraag omgevingsvergunning, coördineren van aanbestedingen en bouwdirectie en bouwtoezicht. Maar we leveren ook advies op maat. ‘Functioneel gebruik, een heldere structuur, beproefde technieken, een goed en slim gepland proces én oog voor het beschikbare budget kenmerken daarbij altijd onze deskundigheid.


SCHEPPEND

JOUS wil proberen de wereld beter maken. Met onze ontwerpen willen we een waardevolle bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. In onze liefde voor eigentijdse architectuur streven we naar gebouwen met een verhaal. Gebouwen die door hun vormgeving vertellen waarom ze er zo uit zien. Soms zijn ze sober, soms meer uitgesproken, maar altijd met karakter doordat het gebouw je raakt, uitdaagt en inspireert.

Bij JOUS ambiëren we synergie tussen het gebouw en zijn omgeving. Dat willen we bereiken door een zorgvuldige analyse van de opgave, de identiteit van de opdrachtgever en gebruikers en de specifieke kwaliteiten van de plek. Pas dan formuleren we onze visie en verbeelden deze in een verrassende verschijningsvorm en een inspirerende ruimtelijke beleving van het gebouw. Met oog voor detail. Onze kracht is het verenigen van visie met realisme. Functioneel gebruik, een heldere structuur, beproefde technieken, een goed en slim gepland proces én oog voor het beschikbare budget kenmerken daarbij onze deskundigheid.


SAMEN

In onze ontwerpen vinden we het belangrijk om op een doeltreffende manier de identiteit van de gebruiker en het karakter van de plek te verbeelden, waardoor het een betekenisvol gebouw wordt. Doelbewust bundelen we in een vroeg stadium van ons ontwerpproces onze energieke krachten met de expertise van onze adviseurs en bouwers. Door een collectieve aanpak van de opgave kunnen we de vraag van de opdrachtgever zo goed mogelijk beantwoorden. Bouwen doen we samen en dat is precies wat JOUS is: een combinatie van het Friese ‘jo’ en ‘ús’ oftewel: u en wij.


SOLIDE

We realiseren ons maar al te goed dat we niet voor de eeuwigheid ontwerpen en bouwen. Maar JOUS wil wél iets tastbaars nalaten voor volgende generaties. Circulariteit is dan ook het sleutelwoord. Bij elk nieuw gebouw wordt immers een nieuwe kringloop gestart, wat een zware belasting vormt voor het milieu. We zien het als onze verantwoordelijkheid hoog in te zetten op circulaire architectuur omdat we sterk geloven dat alleen zo onze ontwerpen bijdragen aan een mooiere omgeving, een beter milieu en onze veranderende maatschappij.

We willen gezonde gebouwen ontwerpen met toekomstwaarde, met oog op de toekomstige generaties. Het resultaat? Compacte, efficiënte en tegelijk vitale gebouwen die ontstaan zijn door innovatieve bouwtechnieken, milieuverantwoord materiaalgebruik, energetisch slimme toepassingen, waarbij natuurlijke bronnen optimaal worden benut. Kortom: gebouwen die door de komende generaties blijvend gebruikt en gewaardeerd worden.