KUBUS VOL VOORDELEN

Wij vinden het belangrijk dat onze ontwerpen kunnen anticiperen op veranderingen, zelfs als het ontwerp afgerond is. Door juist dit aanpassingsvermogen, werken we oplossingsgericht en vormen wij de meerwaarde voor onze opdrachtgevers, waarbij we altijd focus houden op de belangrijkste ambities en speerpunten in het ontwerp. In dit geval hebben we, door de toename bouwkosten, voor de kubuswoning te Stiens een efficiëntieslag door gevoerd.

Architect Jos de Jong: “We hebben de plasticiteit zoveel als mogelijk willen benutten in het nieuwe ontwerp. Hiervoor is ten opzichte van het eerdere ontwerp, de geprofileerde gevelbekleding subtiel doorgezet in de zijgevels en is de uitkraging van de verdieping eenvoudiger uitgevoerd”. Inmiddels is de bouwvergunning opnieuw verleend en na de bouwvak zal gestart worden met de uitvoering.

Jos: “Belangrijk was om het duurzame karakter van het woonhuis te behouden. Door te kiezen voor eenvoudigere uitstraling voor het woonhuis kon het lichtgewicht, recyclebare en circulaire bouwsysteem gehandhaafd blijven”. Het casco bouwsysteem, wat in slechts 3 dagen op locatie opgebouwd zal worden, is met behulp van DH-systems van Dutch-Houses geconstrueerd.

Zo bestaan de wanden uit geprefabriceerde, houten sandwichelementen en de verdiepingsvloer en het dak worden opgebouwd met posi-joist vloerliggers. Jos: “Dit duurzame en dampopen bouwsysteem slaat voor lange tijd CO2 op en kent geen vochtproblemen. Zo ontstaat een huis met prettige klimatologische eigenschappen voor de bewoners.”

Lees meer over eerdere ontwerp.