NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE DIDAM

opdrachtgever gemeente Montferland
realisatie gerealiseerd 2021
programma 4 stallingsplaatsen en ondersteunende ruimten
oppervlakte 647 m2 BVO

Langs de Doetinchemseweg van Didam verrijst een nieuwe, duurzame brandweerkazerne. In opdracht van de gemeente Montferland heeft JOUS het ontwerp en de technische uitwerking voor deze kazerne voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland verzorgd. Het ontwerp is gestoeld op de door JOUS eerder ontwikkelde blauwdruk voor de Veiligheidsregio Fryslân.

De eerdere technische uitwerking van de blauwdruk maakt het mogelijk om in een zeer korte doorlooptijd het plan geheel gereed te maken tot een bouwbaar plan. Door minimale, aanpassingen sluit de nieuwe brandweerkazerne aan bij de eisen en wensen die door de opdrachtgever gesteld zijn. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de reeds bewezen functionaliteit van de blauwdruk.

Daarnaast behoudt de uitwerking van de blauwdruk de vrijheid de kazerne toe te spitsen op de karakteristieken van de plek. Op de huidige locatie staan prachtige bomen, die garant staan voor een natuurlijke plek langs de Doetinchemseweg en zorgt voor een natuurlijke overgang richting de Vincwijcweg en het achterliggende landschap. De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen. Een ander belangrijk aspect is het skatepark naast de kazerne en de daarnaast gelegen rotonde. Een groot, overhoekse erker richt zich op deze aspecten van de locatie en zoekt daarmee contact met de omgeving. Andersom worden de activiteiten in de kazerne zichtbaar voor passanten en is de blik vanuit het interieur optimaal gericht op de omgeving.

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke aspecten binnen de blauwdruk. Binnen dit project vormen ‘re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’ de belangrijkste circulaire uitgangspunten. Daarnaast passen wij zo veel mogelijk materialen toe met een zo laag mogelijke impact op het milieu. De nieuwe brandweerkazerne bestaat uit een demontabel staalskelet voorzien van prefab houtskeletbouw buitengevels met demontabele buitenkozijnen en een houten gevelbekleding. De stabiliteit van het gebouw is gevonden in de stijfheid van de staalconstructie zelf, door specifieke verbindingen en doordachte koppelingen. Hierdoor is het inbouwpakket flexibel, bestaande uit prefab scheidingswanden en een houten verdiepingsvloer en eenvoudige aan te passen op toekomstige functieveranderingen.

Andere brandweerkazernes die zijn gebaseerd op de blauwdruk:
Brandweerkazerne Surhuisterveen
Brandweerkazerne Harlingen
Brandweerkazerne Oldebroek