HOE VAST IS VASTGOED?

Voor de landelijke vakgroep facilitair Veiligheidsregio’s mochten wij afgelopen donderdag, samen met de Veiligheidsregio Fryslân, spreken op het seminar met de titel ‘Hoe vast is Vastgoed? Is de behoefte aan het vastgoed van brandweerkazernes over een x aantal jaar nog hetzelfde en hoe kan je hier nu al rekening mee houden?

Middels interactieve deelsessies, konden wij onze ervaringen delen omtrent de ontwikkeling van de blauwdruk voor een brandweerkazerne en de relatie met circulariteit en losmaakbaarheid. Hoe kunnen we vastgoed flexibeler maken richting de toekomst? De blauwdruk speelt daar nu voor een groot deel al op in, maar vraagt nog om een technische doorontwikkeling op dit gebied. Uit interessante reacties zijn ideeën voor verbetering aangereikt op het gebied van flexibiliteit, techniek en exploitatie bekeken vanuit eigenaarschap van het vastgoed.

Na afloop van dit seminar mogen wij in alle bescheidenheid concluderen dat de kracht van de blauwdruk landelijk erkent wordt en dat we ons de komende tijd gaan inzetten voor verbeteringen. We gaan nadenken over toekomstscenario’s omtrent functieveranderingen van de brandweerkazerne of zelfs het verplaatsen van een kazerne naar een andere locatie als de brandweerzorg daarom vraagt in de toekomst. Hierbij gaat het om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen zoals dit ook op het seminar gebeurde. Heeft u als Veiligheidsregio hier ideeën over, die het concept van de blauwdruk kunnen versterken? Laat het ons dan weten. Wij komen graag met u in gesprek!

Onderstaande brandweerkazernes zijn ontworpen en gerealiseerd volgens de blauwdruk
Brandweerkazerne Surhuisterveen
Brandweerkazerne Harlingen
Brandweerkazerne Didam
Brandweerkazerne Oldebroek