projecten die op homepage

  • De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen.
  • De nieuw te bouwen school vormt de kroon op de campus van de ROC Friese Poort te Drachten. Gebouw D is de laatste nog te realiseren school van de campus Drachten, en heeft in lijn met de duurzame ambitie van de ROC Friese Poort de tot dusver hoogste duurzame waarde. Het beantwoord daarmee de ambitie van de school voor het aanbieden van CO2 neutraal onderwijs.