NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE DIDAM

opdrachtgever gemeente Montferland
realisatie gerealiseerd 2021
programma 4 stallingsplaatsen en ondersteunende ruimten
oppervlakte 647 m2 BVO

Langs de Doetinchemseweg van Didam verrijst een nieuwe, duurzame brandweerkazerne. In opdracht van de gemeente Montferland heeft JOUS het ontwerp en de technische uitwerking voor deze kazerne voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland verzorgd. Het ontwerp is gestoeld op de door JOUS eerder ontwikkelde blauwdruk voor de Veiligheidsregio Fryslân.

De eerdere technische uitwerking van de blauwdruk maakt het mogelijk om in een zeer korte doorlooptijd het plan geheel gereed te maken tot een bouwbaar plan. Door minimale, aanpassingen sluit de nieuwe brandweerkazerne aan bij de eisen en wensen die door de opdrachtgever gesteld zijn. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de reeds bewezen functionaliteit van de blauwdruk.

Daarnaast behoudt de uitwerking van de blauwdruk de vrijheid de kazerne toe te spitsen op de karakteristieken van de plek. Op de huidige locatie staan prachtige bomen, die garant staan voor een natuurlijke plek langs de Doetinchemseweg en zorgt voor een natuurlijke overgang richting de Vincwijcweg en het achterliggende landschap. De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen. Een ander belangrijk aspect is het skatepark naast de kazerne en de daarnaast gelegen rotonde. Een groot, overhoekse erker richt zich op deze aspecten van de locatie en zoekt daarmee contact met de omgeving. Andersom worden de activiteiten in de kazerne zichtbaar voor passanten en is de blik vanuit het interieur optimaal gericht op de omgeving.

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke aspecten binnen de blauwdruk. Binnen dit project vormen ‘re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’ de belangrijkste circulaire uitgangspunten. Daarnaast passen wij zo veel mogelijk materialen toe met een zo laag mogelijke impact op het milieu. De nieuwe brandweerkazerne bestaat uit een demontabel staalskelet voorzien van prefab houtskeletbouw buitengevels met demontabele buitenkozijnen en een houten gevelbekleding. De stabiliteit van het gebouw is gevonden in de stijfheid van de staalconstructie zelf, door specifieke verbindingen en doordachte koppelingen. Hierdoor is het inbouwpakket flexibel, bestaande uit prefab scheidingswanden en een houten verdiepingsvloer en eenvoudige aan te passen op toekomstige functieveranderingen.

Andere brandweerkazernes die zijn gebaseerd op de blauwdruk:
Brandweerkazerne Surhuisterveen
Brandweerkazerne Harlingen
Brandweerkazerne Oldebroek

 

 

 

 

  • De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen.
  • De nieuwe kazerne wordt volledig in hout gebouwd. Het gebouw krijgt schuine dakvlakken, waardoor duurzaamheidstoepassingen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp, zoals zonnepanelen en een groen dak. Door aandacht te schenken aan natuurinclusief bouwen wordt er in het ontwerp goed aangesloten bij het landschap. Het terrein wordt zorgvuldig en groen ingericht en de zichtlijnen naar het achterland worden behouden.
  • De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen.
  • Onder het mom van ‘bouwen met hout’, ontwierpen wij een volledig houten leefschuur, waarin het buitenleven voor de opdrachtgever wordt gestimuleerd. De nieuwe schuur staat achter de huidige woonboerderij en is naadloos ingepast in een doordacht tuinplan voor het gehele boerenerf.
  • De vloeiende lijnen in de school en op het schoolplein zorgen voor een grote verscheidenheid aan plekken, waarin ieder kind zich thuis kan voelen. Dít vormt het groene en kloppende hart van de gerevitaliseerde Wumkesskoalle!
  • Studenten kregen de opdracht om mee te kijken naar een andere bestemming. In onze ontmoeting met de studenten hebben we gesproken over de kansen voor het behoud van het gebouw en over het (her-)gebruik maken van duurzame materialen. Er is gezocht naar flexibele indelingen van de plattegrond voor verschillende manieren van onderwijs, binnen de bestaande en rigide structuur.
  • ‘Re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’ zijn de belangrijkste circulaire uitgangspunten voor dit project. De nieuwe brandweerkazerne bestaat uit een demontabel staalskelet voorzien ...
  • In deze architectenselectie hebben wij een plan gemaakt voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. We hebben een plan gemaakt voor een ontmoetingsschool waarin kleinschaligheid en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naast het Zuyderzee Lyceum krijgt ook Caleido ISK een plek in de nieuwbouw.
  • De houten 'box’ wordt op het huidige balkon geplaatst, waarbij de nieuwe kozijnen in het bestaande gevelvlak worden geplaatst. De op zichzelf staande uitbreiding krijgt hierdoor een koppeling met het bestaande kantoor, zowel voor het interieur als het exterieur.