duurzaam

  • De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen.
  • De nieuwe kazerne wordt volledig in hout gebouwd. Het gebouw krijgt schuine dakvlakken, waardoor duurzaamheidstoepassingen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp, zoals zonnepanelen en een groen dak. Door aandacht te schenken aan natuurinclusief bouwen wordt er in het ontwerp goed aangesloten bij het landschap. Het terrein wordt zorgvuldig en groen ingericht en de zichtlijnen naar het achterland worden behouden.
  • De verticale ritmiek en de natuurlijke kleuren van de boomstammen vormt onze inspiratie voor het ontwerp van de buitengevels. Daarmee neemt het ontworpen gevelbeeld de ritmiek als het ware over van de boomstammen die gaan verdwijnen.
  • Onder het mom van ‘bouwen met hout’, ontwierpen wij een volledig houten leefschuur, waarin het buitenleven voor de opdrachtgever wordt gestimuleerd. De nieuwe schuur staat achter de huidige woonboerderij en is naadloos ingepast in een doordacht tuinplan voor het gehele boerenerf.
  • De vloeiende lijnen in de school en op het schoolplein zorgen voor een grote verscheidenheid aan plekken, waarin ieder kind zich thuis kan voelen. Dít vormt het groene en kloppende hart van de gerevitaliseerde Wumkesskoalle!
  • Studenten kregen de opdracht om mee te kijken naar een andere bestemming. In onze ontmoeting met de studenten hebben we gesproken over de kansen voor het behoud van het gebouw en over het (her-)gebruik maken van duurzame materialen. Er is gezocht naar flexibele indelingen van de plattegrond voor verschillende manieren van onderwijs, binnen de bestaande en rigide structuur.
  • ‘Re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’ zijn de belangrijkste circulaire uitgangspunten voor dit project. De nieuwe brandweerkazerne bestaat uit een demontabel staalskelet voorzien ...