zakelijk

  • De route naar de molen kent een duidelijke looplijn en is bepalend voor de beleving van de molen. Bezoekers lopen om de molen heen en komen daarmee helemaal in de sfeer van de molen, alvorens de toegang van de molen en het bijgebouw te bereiken. Deze route is leidend voor de totstandkoming van het plan voor het bijgebouw. Bijkomstigheid is, is dat aan de zuidwest kant relatief weinig ruimte is voor een bijgebouw. Toch hebben we gemeend het bijgebouw hier te plaatsen, om het zicht op de molen vanaf de straat en bij aankomst te blijven waarborgen.
  • Als beëindiging van het voormalige stadskantoor is de optopping vormgegeven als een lichte kroonlijst, welke door middel van een terugliggende plint los komt van de onderbouw. De kroonlijst wordt gerealiseerd in een composiet materiaal, waarbij de onderdelen op enige afstand van elkaar worden geplaatst. Hierdoor ontstaan ribben in de gevels welke de ronding van de kroon extra accentueren. Het middelste deel van het gebouw snijdt als het ware het gebouw doormidden.
  • De houten 'box’ wordt op het huidige balkon geplaatst, waarbij de nieuwe kozijnen in het bestaande gevelvlak worden geplaatst. De op zichzelf staande uitbreiding krijgt hierdoor een koppeling met het bestaande kantoor, zowel voor het interieur als het exterieur.
  • Het kantoor onderscheidt zich in zijn functie ten opzichte van de basisschool, wat tot uiting is gebracht in een prominentere hoofdentree en de materialisering van de gevels en wordt bestaande gebouwschil verduurzaamd. Hiermee wordt de wens om de identiteit van CBO Meilan en ‘It Haskerfjild’ te versterken vervuld.
  • Het ontwerp van het nieuwe kantoorgebouw heeft een rechthoekige basis en vorm waarbij, door het plaatsen van een aantal grote gevelopeningen, een amorfe structuur is gecreëerd. Aan de entreezijde is de gevel als het ware ‘opengebogen’, om ruimte te bieden aan de entree en de zich daarachter bevindende hal met vide.