maatschappelijk

  • Het ‘gevoel van de bouw’ komt in de projectruimte sterk terug, waardoor herkenning ontstaat en een identiteit die past bij de bouwopleiding. Er zijn, naast een herkenbare leeromgeving, ook afgebakende leerzones in deze projectruimte aanwezig. Deze worden gebruikt als open werkplekken, afgesloten spreek- en werkruimten en ruimten om te exposeren of te presenteren.
  • Door het contrast tussen de historische boerderij en de twee inpandige woningen zo groot mogelijk te houden ontstaat er bij binnenkomst een compleet eigen identiteit. Zo stelt de woning zich ondergeschikt op ten opzichte van de boerderij, waarbij de bestaande gebinten zowel in de binnentuin als in de beleefbaar zijn. Door de inwendige glazen gevels prikken woonvolumes waarmee de beide woningen zich presenteren naar de binnentuin.
  • De vloeiende lijnen in de school en op het schoolplein zorgen voor een grote verscheidenheid aan plekken, waarin ieder kind zich thuis kan voelen. Dít vormt het groene en kloppende hart van de gerevitaliseerde Wumkesskoalle!
  • Studenten kregen de opdracht om mee te kijken naar een andere bestemming. In onze ontmoeting met de studenten hebben we gesproken over de kansen voor het behoud van het gebouw en over het (her-)gebruik maken van duurzame materialen. Er is gezocht naar flexibele indelingen van de plattegrond voor verschillende manieren van onderwijs, binnen de bestaande en rigide structuur.
  • In deze architectenselectie hebben wij een plan gemaakt voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. We hebben een plan gemaakt voor een ontmoetingsschool waarin kleinschaligheid en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naast het Zuyderzee Lyceum krijgt ook Caleido ISK een plek in de nieuwbouw.